Midt-Norsk Riving AS

Gratis innhenting av skrapjern fra landbruket. Kjører for tiden en aksjon i Steinkjer-Inderøy området.
Ring 975 05 333 eller mail kjell@mnr.as for mer info

mms_20140228_113815[1]

Utførelse av Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2